Adara Uniikki.
En unik förpackning för dig.

EN UNIK FÖRPACKNING FÖR DIG

Du har kanske någon gång fått ett erbjudande som ett direktbrev på ditt namn. Det är ett exempel på hur trycktekniken har utvecklats från massutskick till mer personlig kommunikation. Med digital tryckteknik och modern programvara är det numera möjligt att personifiera även individuella förpackningar – snabbt och kostnadseffektivt.

Adara Uniikki är ett innovativt koncept som lätt och effektivt väcker engagemang hos konsumenterna. Efter att parametrarna har matats in, kan vi producera ett oändligt antal individuella förpackningar i en oavbruten process.

Unika förpackningar för unika individer.