VASTUULLISUUS

Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöitä ja yksilöitä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan

Adara Pakkaus Oy:n toimintapolitiikka

Kestävä kehitys kytkeytyy vastuullisuuden käsitteeseen. Kun kehitys on kestävää, sen voidaan sanoa olevan vastuullista luonnon ja ihmisten kannalta unohtamatta talouskasvun merkitystä.

Adara Pakkaus Oy:n toiminnan päämääränä olla kannattavin aaltopahvialan yritys kotimaassa. Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia laadukkaita aaltopahvituotteita. Toimimme joustavasti, tehokkaasti ja vastuullisesti oman liiketoimintamme edellytykset huomioiden. Keskitymme ydinliiketoimintaan panostamalla asiakkuuksien hallintaan, tuotantoprosessin kehittämiseen sekä motivoituneeseen henkilöstöön.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme ohjaavia lakeja, säädöksiä ja sopimuksia. Toimintamme perustuu  jatkuvaan parantamiseen yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme, yhteistyökumppaniemme ja henkilöstömme kanssa. Työntekijämme noudattavat työturvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen sekä ympäristönsuojeluun luotuja ohjeita ja toimintamalleja.

Ympäristövastuu

Suunnittelemme pakkausratkaisut ympäristöystävällisistä materiaaleista, käyttäen juuri oikean määrän materiaalia oikean suorituskyvyn saavuttamiseksi.  Pakkauksen perustehtäviin kuuluu suojata tuotetta ympäristön vaikutuksilta, suojata ympäristöä tuotteen vaikutuksilta, mahdollistaa tavarankäsittelyä ja olla informatiivinen. Nämä asiat pidämme mielessämme jokaisessa suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Tuotannossa teemme jatkuvaa työtä mm. energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sosiaalinen vastuu

Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, tuotteiden turvallisuus sekä yhteistyö yritysverkossa. Osaava ja motivoitunut henkilöstömme luo pohjan toiminnallemme. Ihmisten tekemisellä pääsemme parhaisiin lopputuloksiin ja yllätämme asiakkaamme positiivisesti kerta toisensa jälkeen.

Taloudellinen vastuu

Tämän edellytyksenä on toiminnan tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan muille yhteiskuntavastuun osille. Investoimme uusimpaan tekniikkaan, jolla parannamme kilpailukykyämme ja mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme entistä paremmilla ratkaisuilla. Toimintamme perustuu aina avoimeen ja luottamukselliseen kommunikointiin. Olemme asiakkaidemme strateginen kumppani, joka tuottaa pakkausten lisäksi lisäarvoa ja kustannussäästöjä.

Vastuullisuusohjelma 2023-2025

Vastuullisuus on meille Adaralla tärkeä arvo ja päivittäinen tapa toimia.

Vastuullisuusohjelman tavoitteena on edistää vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla. Ohjelma sisältää useita konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla haluamme tehdä osamme ympäristön, henkilöstön sekä asiakkaidemme eduksi.

Ohjelman kehittämisessä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tavoitteenamme on ollut löytää kestäviä ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä vastuullisuuden edistämiseen liiketoimintamme kaikilla osa-alueilla.

Lisätietoja vastuullisuusohjelmasta sekä vastuullisuusraportista on saatavilla myyjiltä.

Toimintapolitiikkaamme täydentämään olemme valinneet neljä olennaista vastuullisuusteemaa,
joiden ympärille vastuullisuusohjelmamme rakentuu:

Tavoitteemme vuodelle 2025

Pienennämme hiilijalanjälkeämme

Vähennämme toiminnastamme muodostuvia päästöjä sekä edistämme kestävää materiaalien käyttöä.

Parannamme
työturvallisuutta

100 % henkilöstöstä on suorittanut työturvallisuuskorttikoulutuksen ja parannamme työturvallisuutta mittaavaa h-lukua.

Kotimaan halutuin aaltopahvintoimittaja

Seuraamme ja parannamme asiakastyytyväisyyttä.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) ja sen tavoitteisiin (Sustainable Develop- ment Goals). Tavoitteet pyrkivät ohjaamaan kestävän kehityksen toteutumista vuosina 2016-2030. Adara Pakkaus Oy tukee jokaista 17:sta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta.


Olemme tunnistaneet viisi toiminnallemme keskeisintä tavoitetta, jotka olemme integroineet osaksi vastuullisuustyötämme


Ympäristö

Tarjoamme asiakkaillemme kuitupohjaisia ja kierrätettäviä pakkausratkaisuja. Olemme sitoutuneet varmistamaan kartonkiraaka-aineen vastuullisuuden FSC-alkuperäsertifioinnin avulla.

Arvioimme toiminnan ympäristövaikutuksia säännöllisesti tuotteen koko elinkaari huomioiden. Asetamme arvioinnin pohjalta tavoitteita ja suunnittelemme toimenpiteitä, joilla edistetään ympäristönsuojelua sekä pienennetään toimintamme hiilijalanjälkeä.

Toiminnan jatkuvan kehittämisen, investointien, tuotesuunnittelun ja koulutuksen avulla vähennämme syntyvän jätteen määrää ja parannamme materiaalitehokkuutta.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme ympäristön kannalta olennaisia lakeja ja säädöksiä. Pakkausten tuottajavastuun toteutumisesta huolehdimme olemalla Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jäsen.

Sertifikaatit

Vastuullista toimintaamme ohjaavat meille myönnetyt sertifikaatit:

  • ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä
  • ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä
  • ISO 22000:2018 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä
FSC

FSC® -alkuperäsertifioinnin avulla varmistamme, että raaka-aineena käytetty puu on lähtöisin vastuullisesti ja hyvin hoidetuista metsistä.

Avainlippu

Avainlippu -merkki on myönnetty aaltopahvilaatikoillemme. Avainlippu -merkki on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä tunnustus, joka kertoo tuotteen olevan valmistettu Suomessa.

Rinki

Huolehdimme pakkausten tuottajavastuun toteutumisesta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsenenä.

Ecovadis

EcoVadis on myöntänyt Adaralle silver -tason luokituksen vastuullisuustyöstä.
EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävät hankinnat.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Adara Pakkaus haluaa toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Olemme ottaneet käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan, johon voi ilmoittaa yrityksessä mahdollisesti havaituista vastuuttomista toimista tai väärinkäytöksistä.

Klikkaamalla alla olevaa ”Tee Whistleblowing ilmoitus” -linkkiä pääset Adara Pakkauksen Whistleblowing-ilmoituslomakkeelle. Lomakkeella voit ilmoittaa havainnoistasi ja epäilyistäsi mahdollisimman tarkasti. Voit myös liittää lomakkeeseen liitteitä, kuten kuvia. Ilmoitus on anonyymi, mutta voit halutessasi jättää yhteystietosi. Käsittely on luottamuksellista, suojattua ja salattua. Anonyymi käyttäjätunnus ja salasana antavat sinulle mahdollisuuden kirjautua palveluun myöhemmin. Puutumme havaittuihin poikkeamiin mahdollisimman nopeasti.

Huomioithan, että ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Jos haluat antaa esimerkiksi asiakaspalautetta, otathan yhteyttä yhteystiedot sivulta löytyviin osoitteisiin.

Tee Whistleblowing ilmoitus