Aktuellt
 

ADARA TOG FÖR KOTKAMILLS FRAM EN INSAMLINGSCONTAINER FÖR ÅTERVINNINGSBARA DRYCKESBÄGARE

PLASTAVFALL BELASTAR MILJÖN

Till följd av att konsumenternas beteende och avfallshanteringen i många länder inte har hållit jämna steg med plastkonsumtionen har plastavfall som dumpats i naturen blivit ett allvarligt miljöproblem.

Enbart i Storbritannien konsumeras dagligen 7 miljoner engångsbägare som innehåller plast. Det motsvarar 2,5 biljoner bägare per år.*

KOTKAMILLS HAR TAGIT FRAM EN HELT ÅTERVINNINGSBAR DRYCKESBÄGARE SOM INTE INNEHÅLLER PLAST

Kotkamills lanserade på Facebook utmaningen ”Mars utan plast” och berättade historien om en återvinningsbar dryckesbägare.

När kaffet är urdrucket är det dags för följande steg på bägarens väg. Fibrerna i kartongen kan tas till vara och återanvändas när bägaren läggs i en insamlingscontainer.” – Kotkamills

Insamlingscontainern designades av Adara.

ADARA DELTAR I FÖRPACKNINGSTÄVLINGEN SCANSTAR 2018 MED INSAMLINGSCONTAINERN FÖR ÅTERVINNINGSBARA DRYCKESBÄGARE

Adara deltar med insamlingscontainern i tävlingen Scanstar 2018. Den helt återvinningsbara insamlingscontainern för dryckesbägare är samtidigt en papperskorg som inte behöver plockas isär utan kan malas till massa som den är. På så sätt kan träfibrerna i bägarna och containern återvinnas som råvara för nya pappers- och kartongprodukter. Den unika idén bidrar till att förbättra världen en bägare i taget.

Vi siktar på framgång med förpackningen som uppfyller alla bedömningskriterier för Scanstar:

Idén är ny och containern skyddar de använda bägarna. Utöver den lyckade designen är den användar- och miljövänlig.

Scanstar är en nordisk förpackningstävling som sedan 1969 arrangeras årligen av SPA – Scandinavian Packaging Association. Tävlingen är öppen för alla förpackningar som formgivits, konstruerats eller framställts i något av de nordiska länderna. Själva förpackningen beställd för ett nordiskt företags räkning kan delta i tävlingen.