Aktuellt
 

Adara Pakkaus Oys fabriksförbättringar har slutförts

Vi hyser en stark tro på framtiden och ett tydligt bevis på detta är vårt omfattande investeringsprogram. Investeringar gör att vi kan öka vår konkurrensförmåga genom t.ex. bättre lagereffektivitet och pålitliga leveranser.

Vårt främsta och mest omfattande projekt, som slutfördes i slutet av året, var automatiseringen av materialbearbetning. Förutom automatiseringen implementerades ett flertal andra förbättringar i vår fabrik. Dessa förbättringar har gjort att vår produktionsprocess blivit effektivare och bidragit till att mängden avfall som genereras under processen minimerats. Fabriksinvesteringarna genomfördes på ett smidigt sätt utan att produktionen påverkades negativt. Vi riktar ett stort tack till vår personal, våra partners och utrustningsleverantörer som gjorde detta möjligt.

I den rådande marknadssituationen är det avgörande för oss att i framtiden kunna förfoga över en modern driftmiljö av hög kvalitet. Detta gör det också möjligt för oss att klargöra Adaras operativa modell och tillhandahålla ännu bättre service till våra kunder.