Menu

Yksilölliset myymälätelineet tuovat brändin esiin myymälässä

Pakkaussuunnittelu ei ole pelkkää kaunista pintaa

Tuotepakkauksen, kuten myös myymätelineen suunnittelussa pitää ottaa huomioon brändin tavoitemielikuva, jonka se haluaa olemuksellaan piirtyä kuluttajien mieliin.

Ostopäätökset tehdään myymälässä.  Myymäläteline on ratkaisevassa roolissa, kun tuotteiden myyntiä halutaan vauhdittaa myymälässä. Sen tulee luoda puitteet, jossa yksittäiset tuotteet pääsevät loistamaan ja herättämään kuluttajan kiinnostus.

Myymäläteline on brändinrakentamista myymälässä

Myymälätelineen pitää henkiä olemuksellaan yhtä paljon brändiä kuin tuotepakkaustenkin. Niiden pitää vastata muotoilultaan ja materiaalivalinnoiltaan siitä myytävien tuotteiden tavoittelemaa brändimielikuvaa.

Myymälätelineen suunnittelu alkaa asiakkaan toimeksiannosta, jossa määritellään tavoitteet hyllyn ulkopuolella tapahtuvan myynnin vauhdittajana. Suunnittelijana haluan tietää brändistä olennaisimman, miksi se on olemassa ja mitkä erottavat sen kilpailijoista. Näiden tekijöiden pohjalta syntyvät yksilölliset ideat toteutuksiin, millä kohderyhmän mielenkiinto saadaan heräämään myymälässä juuri tätä tuotetta kohtaan.

Nykyteknologia ja materiaalit mahdollistavat yksilölliset ratkaisut

Nykyaikaiset materiaalit ja teknologia mahdollistavat sen, että suunnittelija pystyy suunnittelemaan entistäkin yksilöllisempiä ja brändimielikuvaa vahvistavia myymälätelineratkaisuja. Myös käyttöön otettua telinettä voidaan uudistaa ja varioida kampanjakohtaisesti.

Muovin käyttö myyntitelineiden raaka-aineena on jo eilispäivää. Ekologisuus ja kierrätettävyys korostuvat nyt myös materiaalivalinnoissa. Pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettuja kestotelineitä valmistetaan metallista, mutta myös monia pahvista valmistettuja telineitä pystytään käyttämään pitkään. Pahvista valmistetut telineet voidaan lopuksi palauttaa kiertoon kierrätysraaka-aineen materiaalina.

 

Muotoilija Kaisa Pietilä on toiminut Adaran pakkaussuunnittelijana vuodesta 2017 lähtien. Hän toimi aikaisemmin pakkaussuunnittelijana A & R Carton Oy:ssä.
Kaisa voitti tänä vuonna pohjoismaisten pakkausvalmistajien kilpailussa Scanstar-palkinnon Kotkamillsille suunnittelemallaan kartonkikuppien keräyssäiliöllä.