PERSONIFIERADE FÖRPACKNINGAR

THINK OUTSIDE THE BOX

Dina upplevelsetörstande kunder förväntar sig att ditt märke tilltalar dem redan i butiken. Med vår toppmoderna produktionslinje med digital tryckpress och skärmaskin kan vi svara på kundernas snabbt föränderliga behov av de bästa materialen för butik och kampanj.

År 2016 investerade Adara Pakkaus som första i Finland i en toppmodern produktionslinje med digital tryckpress och skärmaskin som garanterar att tryckresultatet och färgåtergivningen håller samma höga kvalitet genomgående.

 

FÖRDELAR MED DIGITAL FRAMSTÄLLNING

PERSONIFIERADE FÖRPACKNINGAR

  • För exempelvis personliga budskap och egna tryck för olika butiksgrupper.
  • För storskaliga konstruktioner för bulkdisplay.

 

 BÄTTRE TRYCKKVALITET

  • Kontaktfri tryckmetod ger ett tryckresultat utan de ränder som brukar uppstå på wellpapp.

 

 SNABBARE PROCESS

  • Produktionen kan startas upp betydligt snabbare utan onödiga Prepress-moment före tryckningen.
  • Den godkända designen kan föras vidare till produktionen snabbt då man inte behöver beställa särskilda verktyg.
  • Designen kan vid behov bytas och bearbetas snabbt.

 

 LÄGRE STARTKOSTNAD

  • Inga separata kostnader för verktyg. Små serier görs med skärmaskin.

 

 MILJÖVÄNLIG

  • Möjligt att optimera råmaterialet.

 

TILLVERKNING AV SMÅ SERIER

  • Till och med ett exemplar går att tillverka kostnadseffektivt, liksom också olika former även för en enda kampanj.
  • Ta del av hur Billebeino har dragit nytta av möjligheterna med digital tryckning.