ORDERTJÄNSTER.
FÖR ENKEL ORDERHANTERING.

ADARAS EFFEKTIVA ORDERTJÄNSTER

ORDERLÄGGNING ÄR EN DEL AV EN VÄLFUNGERANDE PACKNINGSPROCESS.

 

 

VILL DU LÄGGA EN ORDER?

MED VÅRA EFFEKTIVA ORDERKANALER KAN VI

 • automatisera en stor del av orderhanteringen
 • frigöra lokal- och personalresurser
 • effektivisera lageromsättningen
 • snabba upp leveranserna
 • undvika felinmatningar
 • möjliggöra orderläggning 24/7.

ADARASHOP ÄR EN KOSTNADSFRI TJÄNST DÄR DU LÄTT OCH SNABBT LÄGGER ORDER OCH GRANSKAR DIN ORDERHISTORIK

 • Lägg och granska order med vilken som helst webbuppkopplad enhet.
 • Du ser tillgängliga produkter och order samt orderstatus 24/7.
 • Separata orderrutor för förpackningar och ark.
 • Separat orderruta för produkter som ska lagras.

LOGGA IN PÅ ADARASHOP

ORDERMEDDELANDEN – DIREKT ORDERLÄGGNING FRÅN KUNDENS KÖPSYSTEM TILL ADARAS ORDERSYSTEM (MED ADARAS MESSAGEBROKER ELLER LIAISON TECHNOLOGIES)

 • Uppgifterna matas in i båda systemen på en gång
 • Färre felinmatningar
 • Snabbare orderhantering
 • Orderläggning 24/7
 • Före aktivering av ordermeddelanden
 • Kartläggning av systemberedskap
 • Identifiering av de produkter som ska beställas
 • Överenskommelse om avvikelser (ändringar, påskyndade, avbeställningar)

VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY) – PÅFYLLNINGSORDER AUTOMATISKT TILL KUNDENS LAGER

VMI (leverantörsstyrda lager) innebär att vi levererar påfyllningsorder automatiskt till kundens förpackningslager utifrån lagersaldo och förbrukningsprognoser. Kunden registrerar de produkter som tagits ur lagret i realtid i sitt system.

 • Alltid rätt mängd förpackningar i lager
 • Effektivare lageromsättning
 • Ingen orderläggning – frigör personresurser
 • Ingen manuell orderläggning – inga felinmatningar

ORDER MED QR-KOD – FRIGÖR RESURSER OCH LAGRINGSUTRYMME

Varje produkt har en optimal orderkvantitet och en QR-kod. Orderläggningen är klar med några klick.

 • Färdigt definierade order – inga felaktiga uppgifter
 • Ingen manuell orderläggning – frigör resurser
 • Påfyllning beställs genast när lagerbrist uppdagas
 • Mindre förpackningslager; orderläggning 24/7

ASN (ADVANCED SHIPPING NOTICE) – ANKOMSTAVISERING TILL KUNDENS SYSTEM

 • Elektronisk fraktsedel (följesedel) från Adaras system till kundens system
 • Ankomstavisering om inkommande varor
 • Numret anges på fraktsedeln som streckkod som kan användas för att nå kunden
 • Varorna kommer fram snabbare
 • Streckkoden med SSCC-kollinummer kan anges på ankomstaviseringen och självfallet också på palletiketten
 • Implementering av ASN kräver systemberedskap/ett mindre implementeringsprojekt