Wellpapp –
världens mest använda
förpackningsmaterial.

WELLPAPP ÄR ETT MYCKET MILJÖVÄNLIGT MATERIAL SOM DESSUTOM ÄR LÄTT ATT KÄLLSORTERA.

Grundråvaran i wellpapp är ved från träd, som växer med solenergi. All grundråvara – returfiber och nyfiber och stärkelseklister – härstammar från förnybara källor. Returkartong innehåller starka fibrer och är därför en värdefull och eftertraktad råvara.

 

MED VÅRA EMBALLAGELÖSNINGAR

  • ökar du försäljningen med en lätt igenkännlig förpackning. Våra kunniga förpackningsdesigner hjälper kunderna att välja det bästa alternativet för material, tryck och specialeffekter.
  • sparar du kostnader. Vi optimerar förpackningarna och lastpallarna och hjälper dig välja rätt material. I vårt ordersystem sköter du en stor del av orderläggningen automatiskt vilket förkortar leveranstiden.
  • minskar du miljöbelastningen med förnybara material som tillverkas av nyfiber och returfiber.

VARUMÄRKESPROFILERADE PRODUKT- OCH TRANSPORTEMBALLAGE

Oavsett om du behöver några hundra eller hundratusentals märkesförpackningar har vi den perfekta emballagelösningen. Profilera din produkt och ditt företag bland konkurrenterna med material, tryck och specialeffekter från Adara.

PERSONIFIERADE FÖRPACKNINGAR

Dina upplevelsetörstande kunder förväntar sig att ditt märke tilltalar dem redan i butiken. Med vår toppmoderna produktionslinje med digital tryckpress och skärmaskin kan vi svara på kundernas snabbt föränderliga behov av de bästa materialen för butik och kampanj.

LÄS MER

ARCWISE

Den unika Arcwise®-tekniken möjliggör tillverkning av wellpappförpackningar med runda former.

LÄS MER

LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR

Förpackningen ska skydda livsmedlet genom hela distributionskedjan.

De som tillverkar och importerar produkter ansvarar för att det från material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel inte överförs beståndsdelar till livsmedel i sådana kvantiteter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller medföra en oacceptabel förändring i livsmedlens sammansättning.

Förpackningar av wellpapp kan ges önskat utseende och de är helt återvinningsbara. I dem ställer du enkelt och effektivt fram dina produkter.

DRYCKESFÖRPACKNINGAR

Dryckesförpackningar är oftast tunga, vilket ställer särskilda krav på deras utformning. Förpackningen ska vara enkel att greppa och bära för kunden samt ge ett fullgott skydd åt produkten. Dessutom ska förpackningarna vara visuellt distinkta och orsaka minimalt förpackningsavfall.

Vi hjälper våra kunder att ta hänsyn till de ovannämnda kraven och särdragen. Vi tillverkar många olika typer av förpackningar och emballage.

DISPLAY- OCH BUTIKSSTÄLL

Displayställ och butiksmaterial är en viktig del i säljkedjan för en produkt. Med våra förstklassiga och visuellt tilltalande butiksställ profilerar du dig till din fördel i den miljö där konsumenterna fattar köpbeslut.

LÄS MER