ADARA IDEA.
FÄRGGRANN OCH FINURLIG.

EN VÄLDESIGNAD FÖRPACKNING BLIR TILL GENOM ÖMSESIDIGT SAMARBETE MELLAN KUND OCH DESIGNER

Kunden är bäst insatt i egenskaperna hos den produkt som ska packas, inklusive distributionsmetoderna och säljkriterierna. Förpackningsdesignern är däremot expert på råmaterialen och maskinernas tekniska möjligheter. Vi vill försäkra oss om att vi förstår vad du behöver och önskar av produkten. Det bästa resultatet nås genom en öppen dialog mellan alla parter i förpackningskedjan. Det handlar alltid om en helhet bestående av bland annat förpackningsmaterial, konstruktion, dimensioner, markeringar och miljöaspekter.

EN BRA PRODUKT FÖR DIN TALAN

Det sägs att 80 procent av ett lyckat slutresultat skapas på ritbordet. Våra erfarna designer är väl insatta i de krav som både produkten och distributionen ställer. Det nära samarbetet med produktionen garanterar att vi vid planeringen genomgående tar hänsyn till materialen, trycktekniken och produktionen. För dig innebär det att du alltid får en genomtänkt produkt för en resonlig kostnad. Berätta om dina önskemål och idéer, vi sköter resten.

VISUELL DESIGN

Utöver förpackningens konstruktion kan vi också ta hand om den visuella designen. Du kan välja mellan olika designkoncept som är lämpade för ditt behov, från enkla färgfält till specialtryck och individuell design.


 

FRAMGÅNGSRIK KONSTRUKTIONSDESIGN

En bra konstruktion minskar materialförbrukning och överförpackning samtidigt som den är anpassad till såväl hållbarhets- och dimensionskraven i transportkedjan som hanteringen och lokalerna i butiken. Vi minimerar råmaterialförbrukningen och använder returfiber då det är möjligt. Förpackningar som kan öppnas och tillplattas är lätta att källsortera och återvinna.

EN BRA FÖRPACKNING

 • samlar ihop och skyddar
 • berättar om produkten
 • är lätt att köpa
 • har alla nödvändiga markeringar
 • är logistiskt genomtänkt = modulär
 • är lätt att ställa på hylla
 • håller för att lyfta
 • är lätt att nyttja
 • är lätt att göra sig av med
 • fungerar i förpackningsprocessens alla skeden
 • är lätt att öppna

EN BRA DISPLAY

 • säljer bra
 • har samma visuella utseende som försäljningsförpackningen
 • är lätt att hantera och montera
 • är lätt att göra sig av med
 • är lätt att fylla på
 • är lätt att ta från
 • är multifunktionell
 • är i bästa fall en transportförpackning

ADARABLE – Adara Design Book

Beställ länk till Adarable Adara Design Book

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Använd formuläret nedan för att beställa en länk för att bläddra i PDF-versionen av boken Adarable. Adara Design Book är endast på finska.