Adara Display

VINNARE VID KASSAN

Det slutliga valet av produkter görs oftast först i butiken – säkerställ att just din produkt väljs till kundvagnen. Växande produktvolymer tvingar butikerna att överväga mycket noggrant vilka produkter och hur stora förpackningar de tar emot till sina hyllor. Försäljningspartier som ställs på hyllorna effektiviserar hela produktionskedjan.

Förpackningen spelar en avgörande roll i att hantera kostnadseffektiviteten i hela logistikkedjan!

Med Adara Display försätter du din produkt i maximalt tävlingsskick i butikens hårdnande konkurrens. Var med i tävlingen som en distinkt och intressant tävlare.

Var synlig och flagga som vinnare vid kassan!

HYLLKLAR FÖRSÄLJNINGSPARTIFÖRPACKNING

BESPARING

En hyllklar försäljningspartiförpackning sparar på hylltid med rentav 60 %. Man sparar även på förpackningskostnader, eftersom fraktförpackning = butiksförpackning. Mängden avfall minskar också.

HANTERBARHET

En hyllklar försäljningspartiförpackning är lätt att hantera i användningens olika skeden, den förbättrar ergonomin inom butiksarbete, den kan plattas till och återvinnas efter användning. Den tål också att lyftas upp på butikshyllan i säljklart skick.

BÄTTRE SYNLIGHET

En väl utformad försäljningsförpackning ger produkten och dess marknadsföringsbudskap synlighet och igenkänning.

ENKELHET SÄLJER

Tydliga och snygga hyllor underlättar försäljning av produkten till konsumenter. Ju bättre produkterna syns, desto lättare väljs de.

FÖRPACKNINGSTYPER

1. KONSUMENTFÖRPACKNING

Enskild förpackning.

2. FÖRSÄLJNINGSENHET

Display, halvpall (storlekar 400×600 eller 600×800), dolly dvs underrede.

3. GRUPPFÖRPACKNING

Rekommenderad maximalvikt 15 kg.

BUTIKSSTÄLLNINGAR OCH DISPLAYER

Butiksställningens uppgift är att sälja. Det som underlättar försäljning är hur representativt budskapet förs fram. Produktens utställare uppskattar när monteringen sker enkelt och snabbt. Alltid.

BUTIKSPALLAR

Lätt flyttbara och färdiga butikspallar av lätt, hållbar vågpapp. Alla ytor kan tryckas, som tillägg individuella strukturella lösningar och formpräglad bakgrundsreklam.

KAMPANJMATERIAL

Ta hela utrymmet i din besittning! Styr, framhäv och framträd.

REFERENSER