Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta

VASTUULLISUUS

Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöitä ja yksilöitä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Kestävä kehitys kytkeytyy vastuullisuuden käsitteeseen. Kun kehitys on kestävää, sen voidaan sanoa olevan vastuullista luonnon ja ihmisten kannalta unohtamatta talouskasvun merkitystä. Meillä Adara Pakkaus Oy:ssä vastuullisuus pitää sisällään kestävän kehityksen ajattelutavan mukaisesti seuraavat osatekijät:

Ympäristövastuu tarkoittaa huolehtimista luonnonvaroista ja ympäristöstä.

Suunnittelemme pakkausratkaisut ympäristöystävällisistä materiaaleista, käyttäen juuri oikean määrän materiaalia oikean suorituskyvyn saavuttamiseksi.  Pakkauksen perustehtäviin kuuluu suojata tuotetta ympäristön vaikutuksilta, suojata ympäristöä tuotteen vaikutuksilta, mahdollistaa tavarankäsittelyä ja olla informatiivinen. Nämä asiat pidämme mielessämme jokaisessa suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Tuotannossa teemme jatkuvaa työtä mm. energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuoden 2018 aikana uudistamme mm. rakennusautomaatiota, valaistusta ja lämmitystä energiatehokkaammaksi.

Sosiaalinen vastuu merkitsee hyviä toimintatapoja suhteessa kaikkiin yrityksen sidosryhmiin.

Siihen kuuluvat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, tuotteiden turvallisuus sekä yhteistyö yritysverkossa. Osaava ja motivoitunut henkilöstömme luo pohjan toiminnallemme. Ihmisten tekemisellä pääsemme parhaisiin lopputuloksiin ja yllätämme asiakkaamme positiivisesti kerta toisensa jälkeen. Haluamme edistää henkilöstön hyvinvointia tarjoamalla työsuhde-etuna liikunta- ja kulttuuriseteleitä, jotka tarjoavat mahdollisuuden ylläpitää työkykyä ja henkistä vireyttä kulttuurin ja liikunnan avulla.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa vastaamista omistajien tuotto-odotuksiin ja osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen.

Tämän edellytyksenä on toiminnan tehokkuus, kannattavuus ja kilpailukyky. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan muille yhteiskuntavastuun osille. Investoimme uusimpaan tekniikkaan, jolla parannamme kilpailukykyämme ja mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme entistä paremmilla ratkaisuilla. Toimintamme perustuu aina avoimeen ja luottamukselliseen kommunikointiin. Olemme asiakkaidemme strateginen kumppani, joka tuottaa pelkkien pakkausten lisäksi aitoa lisäarvoa ja kustannussäästöjä.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Adara Pakkaus Oy:n toiminnan päämääränä olla kannattavin aaltopahvialan yritys kotimaassa. Suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme asiakkaidemme tarpeiden mukaisia laadukkaita aaltopahvituotteita.

Toimimme joustavasti, tehokkaasti ja vastuullisesti oman liiketoimintamme edellytykset huomioiden. Keskitymme ydinliiketoimintaan panostamalla asiakkuuksien hallintaan, tuotantoprosessin kehittämiseen sekä motivoituneeseen henkilöstöön.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toimintaamme ohjaavia lakeja, säädöksiä ja sopimuksia. Toimintamme perustuu  jatkuvaan parantamiseen yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme, yhteistyökumppaniemme ja henkilöstömme kanssa.

Työntekijämme noudattavat työturvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen sekä ympäristönsuojeluun luotuja ohjeita ja toimintamalleja. Toimintapolitiikkaamme täydentää erillinen ympäristö- ja elintarviketurvallisuuspolitiikka.

YMPÄRISTÖ

Tarjoamme asiakkaillemme kuitupohjaisia ja kierrätettäviä pakkausratkaisuja. Olemme sitoutuneet varmistamaan kartonkiraaka-aineen vastuullisuuden FSC-alkuperäsertifioinnin avulla.

Arvioimme toiminnan ympäristövaikutuksia säännöllisesti tuotteen koko elinkaari huomioiden. Asetamme arvioinnin pohjalta tavoitteita ja suunnittelemme toimenpiteitä, joilla edistetään ympäristönsuojelua sekä pienennetään toimintamme hiilijalanjälkeä.

Toiminnan jatkuvan kehittämisen, investointien, tuotesuunnittelun ja koulutuksen avulla vähennämme syntyvän jätteen määrää ja parannamme materiaalitehokkuutta.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme ympäristön kannalta olennaisia lakeja ja säädöksiä. Pakkausten tuottajavastuun toteutumisesta huolehdimme olemalla Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jäsen.

ELINTARVIKETURVALLISUUS

Valmistamme asiakkaillemme turvallisia ja sopimuksenmukaisia tuotteita. Huolehdimme tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta ja soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa ottamalla elintarviketurvallisuuteen vaikuttavat seikat huomioon koko tuotanto- ja toimitusketjussa.

Perehdytyksen ja koulutuksen avulla varmistamme riittävän osaamisen, ammattitaidon sekä kehittymisen työtehtävissä. Kannustamme koko henkilökuntaa elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien asioiden havainnointiin ja poikkeamista ilmoittamiseen. Viestimme sidosryhmillemme tarpeen mukaan elintarviketurvallisuuteen liittyvistä asioista.

Ylläpidämme ja kehitämme elintarviketurvallisuutta perustuen koottuun seurantatietoon, palautteeseen sekä toiminnan ja tuotantomenetelmien riskien arviointiin. Noudattamalla elintarviketurvallisuuteen kohdistuvaa lainsäädäntöä, ohjeita ja standardeja varmistamme asiakkaan tuoteturvallisuuteen liittyvien odotusten täyttymisen.

Aaltopahvituotteille avainlippu

Avainlippu kertoo niin sujuvasta palvelustamme kuin joustavasta toiminnastamme. Ja tärkeimpänä sen, että Valkeakoskella, omassa tehtaassamme aaltopahvista valmistetut tuotteet ovat luotettavia. Kotimaisia laatupakkauksia, joihin asiakkaamme pakkaavat kestävästi omat tuotteensa.

Rinki-merkki viestii yrityksen vastuullisuudesta

Suomalainen Rinki-merkki viestii siitä, että yritys kantaa tuottajavastuunsa pakkauksistaan. Merkin käyttöoikeus on yrityksillä, jotka ovat tehneet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.

Sertifikaatit

Vastuullista toimintaamme ohjaavat myös meille myönnetyt sertifikaatit:

  • ISO 9001:2015 Laatujärjestelmä
  • ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä
  • ISO 22000:2018 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä